سیر تا پیاز بلبرینگ

سیر تا پیاز بلبرینگ

برای شناخت انواع بلبرینگ که تعداد بسیار زیادی هستند یکسری شماره های فنی با پسوندها و

پیشوندهای مختلف وجود دارد که تمام مشخصات بلبرینگ در داخل آنها گنجانده شده است.

که با توجه به نیاز آشنایی مشتریان عزیز به صورت کامل توضیح داده شده است .
جهت شناخت شماره فنی بلبرینگ ها باید به این نکته توجه داشت که این شماره ها شامل ترکیبی از اعداد

و حروف می باشد که به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند.

 

شماره فنی بلبرینگ ممکن است شامل:
یک شماره اصلی با پسوند و پیشوند
و یا بدون پسوند و پیشوند باشد
در واقع شماره فنی کامل بلبرینگ یعنی:
شماره اصلی بلبرینگ به همراه پسوندها و پیشوندهای که بر روی جعبه بلبرینگ به صورت کامل ذکر می‌شود.
ولی شماره فنی حک شده بر روی خود بدنه بلبرینگ ممکن است بنا به علت و دلایل ساخت، کامل نوشته و یا حک شده باشد.

شماره فنی بلبرینگ مشخص کننده :
نوع بلبرینگ
طراحی اصلی بلبرینگ
ابعاد خارجی استاندارد بلبرینگ
پسوند ها و پیشوند ها در شماره فنی بلبرینگ مشخص کننده :
اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ
طرح بلبرینگ و یا مشخصات متفاوت با طرح اصلی بلبرینگ

شماره فنی اصلی بلبرینگ
همه بلبرینگ های استاندارد دارای یک شماره فنی اصلی هستند که معمولاً شامل:

اعداد
ترکیبی از حروف و اعداد
سیستم استاندارد شماره‌ گذاری بلبرینگ ها که تقریبا برای همه انواع بلبرینگ ها بکار می رود

به این صورت است که :
رقم اول یا حرف اول یا ترکیب حروف اولیه مشخص کننده نوع بلبرینگ است.
دو رقم بعدی مشخص کننده سری ابعادی ISO ( ابعاد بلبرینگ ) می‌ باشند که رقم اول آن مشخص کننده

سری پهنا یا ارتفاع بلبرینگ ( اندازه B ، T یا H ) و رقم دوم آن مشخص کننده سری قطر خارجی ( اندازه D ) است.
دو رقم آخر شماره فنی بلبرینگ هم مشخص کننده اندازه قطر داخلی بلبرینگ ( اندازه d ) است.

البته باید در پنج ضرب شود تا مقدار آن بر حسب میلی متر mm بدست آید.
نحوه شماره گذاری بلبرینگ ها بر چه اساسی است
استثنا های شماره فنی بلبرینگ ها
در چند حالت خاص

عددی که مربوط به نوع بلبرینگ
و یا عدد اول در سری ابعاد بلبرینگ حذف می‌‌‌ شود
و این اعداد در شکل در داخل پرانتز نشان داده شده‌ اند.

برای بلبرینگ هایی که قطر داخلی آنها کم‌تر از ۱۰mm و یا بزرگ‌ تر یا مساوی ۵۰۰mm باشد

، قطر داخلی آنها بر حسب میلی‌متر به صورت جداگانه آورده می‌شود

به این صورت که از دیگر شماره‌ های فنی بلبرینگ با یک خط کسری «/ » جدا نوشته می‌شود.

برای مثال ۶۱۸/۸ که قطر داخلی ( d=8mm ) یا ۵۱۱/۵۳۰ ( d=530mm ).

همچنین این موضوع برای دیگر بلبرینگ های استاندار ۱۵:۱۹۹۸ ISO که قطر داخلی

آنها ۲۲ ، ۲۸ یا ۳۲ میلی‌متر است نیز صحیح است.برای مثال ۶۲/۲۲ (d=22mm )

بلبرینگ هایی که دارای قطر داخلی ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۷ ( میلی متر ) باشند دو رقم آخر آنها در شماره

فنی بلبرینگ به ایم صورت نشان داده می‌شوند.
۰۰=۱۰mm

۰۱=۱۲mm

۰۲=۱۵mm

۰۳=۱۷mm

در بعضی بلبرینگ های کوچک که قطرداخلی آنها کم‌تر از ۱۰mm باشد ،

نظیر بلبرینگ های شیار عمیق و خود تنظیم قطر داخلی بلبرینگ بر حسب میلی‌متر در انتهای شماره فنی

بلبرینگ بدون جداشدن با خط کسری « / » از بقیه شماره‌ ها آورده می شود. برای مثال ۶۲۹ (d=9mm )

برای بلبرینگی که قطر داخلی آن متفاوت از استاندارد شماره فنی ها باشد ، به صورت کد نشده

بر حسب میلی‌متر همراه با سه رقم اعشار ، در شماره فنی آن بلبرینگ بعد

از خط کسری « / » آورده می‌شود. مانند : d=15.875mm ) ۶۲۰۲/۱۵٫۸۷۵ )
معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها
علاوه بر اعداد یا ارقام موجود در شماره فنی بلبرینگ ها پیشوندها و پسوندها یی هم ذکر می شوند.

این پیشوندها و پسوندها مکمل و کامل کننده شماره فنی بوده و بلبرینگ مورد نظر را برای کاربر

یا مصرف کننده تداعی میکنند.

پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها

در حقیقت پیشوندها و پسوندها ی شماره فنی ها حاصل و نتیجه پیشرفت تکنولوژی در زمینه

ساخت انواع بلبرینگ است و هرچه که میگذرد و شرکت های تولید کننده بلبرینگ در تولیدات خود

، تغییرات بهینه ایجاد می کنند ،

پیشوندها و پسوند ها هم بیشتر و بیشتر خواهند شد.

پیشوند ها و پسوندها ی موجود در شماره فنی بلبرینگ ها
قبل از شماره فنی بلبرینگ بوده و مشخص کننده اجزای بلبرینگ می باشد.

GS واشر نشیمنگاه در رولبرینگ های استوانه‌‌‌ای کف‌گرد
K مجموعه ساچمه ها و قفسه در رولبرینگ های استوانه‌ ای کف‌ گرد
K- کنس یا رینگ داخلی با مجموعه رول ها و قفسه (Cone ) یا رینگ خارجی (Cup ) یک

رولبرینگ مخروطی اینچی متعلق به استاندارد ABMA
L کنس داخلی یا خارجی قابل تفکیک از یک بلبرینگ تفکیک‌ پذیر
R رینگ داخلی یا خارجی به همراه مجموعه رول ها ( ساچمه ها ) و قفسه از یک بلبرینگ تفکیک‌ پذیر
W بلبیرینگ شیار عمیق ضد زنگ
WS واشر شفت در رولبرینگ های استوانه‌ ای کف‌ گرد
ZE بلبرینگ به همراه سیستم نصب سنسوری (Sensor Mount )
نحوه شماره گذاری بلبرینگ ها بر چه اساسی است
پسوندها

بعد از شماره فنی و برای نشان دادن تفاوت این طرح بلبرینگ نسبت به طرح اصلی بکار می روند.

A انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ،

به عنوان یک قانون مفهوم آن بستگی به نوع بلبرینگ یا سری‌ های آن دارد. مثال‌ها :
۴۲۱۰A : بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه بدون شیار جازدن ساچمه
۳۲۲۰A :بلبرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه بدون شیار جازدن ساچمه
AC بلبرینگ تماس زاویه‌ ی یک ردیفه با زاویه تماس ۲۵ درجه
ADA شیار خار فنری اصلاح شده در کنس خارجی بلبرینگ ، دو تکه کنس داخلی به کمک

یک رینگ نگهدارنده ، یکپارچه می‌شوند
B انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ،

به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد.
مثال‌ها :
۷۲۲۴ B : بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه با زاویه تماس چهل درجه
۳۲۲۱۰ B : رولبرینگ مخروطی با زاویه تماس بزرگ یا تند
C انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ،

به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد. مثال‌ها :
۲۱۳۰۶ C : رولبرینگ کروی با کنس داخلی بدون لبه ، رول های متقارن، رینگ راهنمای شناور و قفسه

نوع پنجره‌ ای از جنس فولاد پرسکاری شده
CA رولبرینگ کروی با طرح C اما با لبه‌ های نگه دارنده بر روی کنس داخلی و قفسه ماشینکاری شده

و یا بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. دو بلبرینگ که به صورت پشت

به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌ گیرند و دارای لقی محوری کمتر از نرمال ( CB ) هستند
CAC رولبرینگ کروی با طرح CA اما با تقویت شدن هدایت رول ها (Enhanced Roller Guidance )
CB بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی . دو بلبرینگ که به صورت

پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌ گیرند دارای لقی محوری نرمال قبل از نصب هستند
CC رولبرینگ کروی طرح C با تقویت هدایت رول ها و یا اینکه بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه

برای نصب جفتی . دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌ گیرند

دارای لقی محوری بیشتر از نرمال ( CB ) هستند
CLN رولبرینگ مخروطی با تلرانس مطابق با کلاس ۶X ، استاندارد ISO
CL0 رولبرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس O استاندارد ANSI/ABMA شماره ۱۹٫۲:۱۹۹۴
CL00 رولبرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس OO استاندارد ANSI / ABMA شماره ۱۹٫۲: ۱۹۹۴
CL3 رولبرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس ۳ استاندارد و ANS / ABMA شماره ۱۹٫۲:۱۹۹۴
CL7C رولبرینگ مخروطی با رفتار اصطکاکی خاص و دقت حرکتی بالا
CN لقی داخلی بلبرینگ نرمال ، معمولاً با حروف اضافی دیگر برای نشان دادن محدوده لقی

کاهش یافته یا جابه جا شده بکار می‌رود. مانند :
CNH نیمه بالایی محدوده لقی نرمال
CLN نیمه پایینی محدوده لقی نرمال
CNM دو ربع میانی محدوده لقی نرمال
CNP نیمه بالایی محدوده لقی نرمال و نیمه پایینی محدوده لقی C3
حروف H ، M ، L و P همچنین با کلاس‌های لقی C2 ، C3 ، C4 و C5 نیز استفاده می‌شوند
CV رولبرینگ های استوانه ای بدون قفسه با طرح داخلی اصلاح شده
CS کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بلبرینگ
۲CS کاسه نمد های تماسی نوع CS در دو طرف بلبرینگ
CS2 کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بلبرینگ
۲CS2 کاسه نمد تماسی نوع CS2 در دو طرف بلبرینگ
CS5 کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین هیدروژنه (HNBR ) تقویت شده

با ورق فولادی در یک طرف بلبرینگ
۲CS5 کاسه نمد تماسی نوع CS5 در دو طرف بلبرینگ
C1 لقی داخلی بلبرینگ کم‌تر از C2
C2 لقی داخلی بلبرینگ کمتر از نرمال ( CN )
C3 لقی داخلی بلبرینگ بیشتر از نرمال ( CN )
C4 لقی داخلی بلبرینگ بیشتر از C3
C5 لقی داخلی بلبرینگ بیشتر C4
C02 تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت‌ های حرکتی کنس داخلی یک بلبرینگ کامل
C04 تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت‌های حرکتی کنس خارجی یک بلبرینگ کامل
C08 به معنای CO4 + CO2
C083 به معنای C3 +CO4 + CO2
C10 تلرانس کاهش یافته برای قطر های داخلی و خارجی بلبرینگ
D انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی بلبرینگ ،

به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد.

مثلا ۳۳۱۰ D : بلبرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه با کنس داخلی دو تکه
DA شیار خار فنری اصلاح شده بر روی کنس خارجی ، دو تکه کنس داخلی به وسیله یک

رینگ نگهدارنده ، یکپارچه می‌شوند
DB دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه (۱)یا بلبرینگ تماس زاویه‌ا ی یک ردیفه (۲) و یا رولبرینگ

یک ردیفه مخروطی که برای نصب پشت به پشت جفت شده‌اند. حروف بعد از DB تعیین کننده

مقدار لقی یا پیش‌ بار در بلبرینگ های جفت

شده قبل از نصب می‌باشند :
A پیش بار کم (۲)
B پیش بار متوسط (۲)
C پیش بار زیاد (۲)
AC لقی محوری کم‌تر از نرمال (CB ) (2و ۱)
CB لقی محوری نرمال (۲ و ۱)
CC لقی محوری بزرگ‌ تر از نرمال (CB ) (2و۱)
C لقی محوری خاص
GA پیش بار کم (۱)
GB پیش بار متوسط (۱)
G پیش بار خاص بر حسب daN
برای رولبرینگ های مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ های میانی بین کنس

های داخلی یا خارجی با دو رقم که بین DB و حروف بالا قرار می‌گیرد تعیین می‌شود

DF دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه یا بلبرینگ تماس زاویه یک ردیفه یا رولبرینگ مخروطی

یک ردیفه که به صورت جلو به جلو جفت شده‌اند. حروف بعد از DF در بخش DB تعریف شده‌اند
DT دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه یا بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه و یا رولبرینگ مخروطی یک ردیفه

که به صورت پشت سر هم جفت شده‌اند. برای رولبرینگ مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان

رینگ‌ های میانی بین کنس های داخلی یا خارجی با دو عدد که بعد از DT قرار می‌گیرند تعیین می‌شوند
E انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ،

به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد. که معمولاً

مشخص کننده اجزای غلتنده تقویت شده می‌باشد .
مثلا
۷۲۱۲ BE :بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه با زاویه تماس و طرح داخلی بهینه شده
EC رولبرینگ استوانه‌ ای یک ردیفه با طرح داخلی بهینه شده و تماس بین انتهای رول ها و لبه اصلاح شده است
ECA رولبرینگ کروی طرح CA با رول ها یا ساچمه های تقویت شده
ECAC رولبرینگ کروی طرح CAC با رول ها یا ساچمه های تقویت شده
F قفسه بلبرینگ فولاد ماشینکاری شده یا ریخته گری شده از چدن خاص و مرکز شده

بر روی جزای غلتنده بلبرینگ که طرح‌ ها و جنس‌ های متفاوت با یک عدد بعد از F مشخص می‌شوند. نظیر F1
FA قفسه بلبرینگ فولادی ماشینکاری شده یا ریخته گری شده از چدن خاص که نسبت

به کنس خارجی مرکز شده است
FB قفسه بلبرینگ فولادی ماشینکاری شده یا ریخته گری شده از چدن خاص که نسبت

به کنس داخلی مرکز شده است
G بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب جفتی . بلبرینگ هایی که به صورت پشت

به پشت یا جلو به جلو جفت می‌شوند دارای لقی محوری معینی قبل از نصب می‌باشند
..G بلبرینگ پر شده با گریس ، حروف بعدی مشخص کننده محدوده دمای کارکرد

گریس بلبرینگ و حرف سوم مشخص کننده نوع گریس است.

 

معنی حرف دوم :
E گریس EP
F گریس سازگار با صنایع غذایی (Food Compatible )
H,J گریس برای دما بالا، برای مثال از ۲۰OC- تا ۱۳۰OC+
L گریس برای دما پایین کارکرد ، برای مثال از۵۰OC- تا ۸۰OC+
M گریس برای دما متوسط کارکرد ، برای مثال از ۴۰OC- تا ۱۱۰OC+
W.X گریس برای دما پایین و بالا ، برای مثال از ۴۰OC- تا ۱۴۰OC+
نحوه شماره گذاری بلبرینگ ها بر چه اساسی است
یک رقم بعد از سه حرف کد گریس ، نشان دهنده تفاوت گریس با مقدار استاندارد می‌باشد.

ارقام ۱ ، ۲ و ۳ مقدار کمتر از استاندارد و ارقام ۴ تا ۹ مقدار بیشتر از استاندارد را نشان می‌دهد.
مثلا :
GEA : گریس EP پرشده با مقدار استاندارد و GLB2 : گریس برای دما پایین %۱۵ تا %۲۵ بلبرینگ پر شده است

GA بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفت . دو عدد بلبرینگ که به صورت پشت

به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌ اند و دارای پیش‌ بار کم قبل از نصب هستند
GB بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفت. دو عدد بلبرینگ که به صورت پشت

به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌ اند دارای پیش‌ بار متوسط قبل از نصب هستند
GC بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفت. دو عدد بلبرینگ که به صورت پشت

به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌ اند دارای پیش‌ بار زیاد قبل از نصب هستند
GJN بلبرینگ پر شده از گریس با پایه پلی اوره ( Polyurea ) با درجه ویسکوزیته ۲ مطابق معیار NLGI

برای دمای ۳۰OC- تا +۱۵۰OC و میزان گریس در حد نرمال
CXN بلبرینگ پر شده از گریس با پایه ملی اوره با درجه ویسکوزیته ۲ مطابق معیار NLGI

برای دمای ۴۰OC- تا ۱۵۰OC+ و میزان گریس در حد نرمال است
H قفسه بلبرینگ نوع Snap سخت شده از جنس فولاد پرسکاری شده
HA بلبرینگ یا اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ سخت کاری سطحی شده‌ اند.

برای جزئیات بیشتر بعد از HA عددی به معنی زیر آورده می‌شود :
O کل بلبرینگ
۱ کنس داخلی و خارجی
۲ کنس خارجی
۳ کنس داخلی
۴ کنس داخلی ، خارجی و اجزای غلتنده
۵ اجزای غلتنده
۶ کنس خارجی و اجزای غلتنده
۷ کنس داخلی و اجزای غلتنده
HB بلبرینگ یا اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ سخت کاری باینیتی شده‌اند.

برای جزئیات بیشتر بعد از HB عددی آورده می‌شود که معانی آنها در بخش HA شرح داده شد
HC بلبرینگ یا اجزای آن از جنس سرامیک هستند. برای جزئیات بیشتر بعد از HC عددی آورده می‌ شود

که معانی آن در بخش HA شرح داده شد
HE بلبرینگ یا اجزای آن از فولاد ریخته گری شده در خلاء ( Vacuum Remelted Steel )

و برای جزئیات بیشتر بعد از HE عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد
HM بلبرینگ یا اجزای آن که سخت کاری ماتنزیتی شده‌ اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HM عددی آورده می‌شود

که معانی آن در بخش HA شرح داده شد
HN بلبرینگ یا اجزای آن عملیات حرارتی سطحی خاص شده‌ اند .

برای جزئیات بیشتر بعد از HN عددی آورده می‌ شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد
HT گریس برای کارکرد بلبرینگ در دمای بالا ، برای مثال از ۲۰OC- تا ۱۳۰OC+ که HT و دو رقم

بعد از آن مشخص کننده گریس واقعی هستند. گریس‌ های متفاوت از گریس استاندارد

برای این محدوده دما با دو رقم بعد از HT مشخص خواهند شد

. مقدار گریس متفاوت از مقدار استاندارد با یک حرف یا ترکیب حرف و عدد بعد از HT xx مشخص می‌‌شوند که :
A میزان گریس کمتر از حد استاندارد
B میزان گریس بیشتر از حد استاندارد
C میزان گریس بیشتر از % ۷۰
F1 میزان گریس کمتر از حد استاندارد
F7 میزان گریس بیشتر از حد استاندارد
F9 میزان گریس بیشتر از %۷۰
مانند : HTB ، HT22 یا HT24B
HV بلبرینگ یا اجزای آن از فولاد ضد زنگ سخت کاری شده اند .

برای جزئیات بیشتر بعد از HV عددی آورده می‌ شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد
J قفسه بلبرینگ فولادی سخت کاری شده ، پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده می باشد

. طرح‌های متفاوت با یک عدد بعد از J مشخص می‌شود. مانند J1
JR قفسه بلبرینگ از دو واشر تخت سخت کاری نشده از ورق فولادی که به یک‌دیگر پرچ شده‌ اند تشکیل شده است
K کنس داخلی مخروطی است، با شیب ۱:۱۲
K30 کنس داخلی مخروطی است ، با شیب ۱:۳۰
LHT گریس بلبرینگ برای دما های کم یا زیاد (برای مثال از ۴۰OC- تا ۱۴۰OC+ ) . دو عدد پس از LHT نوع گریس

را مشخص خواهد کرد . یک حرف یا ترکیب حرف و عدد بعد از LHT مشخص کننده درجه پر شدن

از گریس متفاوت با استاندارد می‌ باشد که معانی آن در بخش HT آورده شده است . مانند : LHT23 ، LHT23C و LHT23F7
LS کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) یا پلی‌اوره ( AU ) در یک طرف بلبرینگ

با ورق تقویت کننده فولادی و یا بدون آن
۲LS کاسه نمد نوع تماسی LS در دوطرف بلبرینگ
LT گریس بلبرینگ برای دمای کارکرد پایین که LT و دو عدد پس از آن مشخص کننده گریس واقعی هستند .

گریس‌ های متفاوت از گریس استاندارد برای این محدوده دما با حروف و ترکیب حرف و عدد که در بخش HT شرح داده شد ،

مشخص می‌ شوند. مثل،LT ، LT10 و LTF1
L4B کنس های بلبرینگ با پوشش سطحی خاص
L5B اجزای غلتنده بلبرینگ با پوشش سطحی خاص
L5DA بلبرینگ No Wear با اجزای غلتنده پوشش داده شده
L7DA بلبرینگ No Wear با اجزای غلتنده و سطوح غلتشی کنس های داخلی و خارجی آن پوشش داده شده
M قفسه بلبرینگ برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ .

طرح یا جنس متفاوت با عدد یا حرفی متفاوت پس از M مشخص می‌ شود مثل M2 ، MC
MA قفسه بلبرینگ برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به کنس خارجی
MB قفسه بلبرینگ برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به کنس داخلی
ML قفسه بلبرینگ برنجی نوع پنجره‌ ای یکپارچه و مرکز شده نسبت به کنس داخلی یا خارجی بلبرینگ
MP قفسه بلبرینگ برنجی نوع پنجره‌ ای یکپارچه پرچ شده یا برقو شده ( Reamed )و مرکز شده نسبت

به کنس داخلی یا خارجی
MR قفسه بلبرینگ نوع پنجره‌ ای یکپارچه ماشینکاری شده از جنس برنج و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ
MT گریس بلبرینگ برای دمای کارکرد متوسط که دو عدد پس از MT مشخص کننده نوع گریس می‌ باشد.

حرف یا ترکیب حروف و عدد که در بخش HT آورده شده است میزان پر شدن گریس متفاوت با استاندارد را نشان می‌دهد

مانند : MT33 ، MT37F9 یا MT47
N شیار خار فنری بر روی کنس خارجی بلبرینگ
NR شیار خار فنری بر روی کنس خارجی بلبرینگ به همراه خار فنری
N1 یک شیار ( Notch ) برای ثابت کردن بلبرینگ در جلوی کنس خارجی یا واشر نشیمنگاه
N2 دو شیار برای ثابت کردن بلبرینگ در جلوی کنس خارجی یا واشر نشیمنگاه در فاصله ۱۸۰O از یکدیگر

P قفسه بلبرینگ پلی‌آمید ۶٫۶ تقویت شده با الیاف شیشه که با روش تزریق پلاستیک ساخته شده

و نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ مرکز شده است
PH قفسه‌ بلبرینگ از جنس پلی اتراترکنون ( PEEK ) که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده

و نسبت اجزای غلتنده بلبرینگ مرکز شده است
PHAS قفسه بلبرینگ از جنس پلی‌ اترترکتون ( PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه که

به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به کنس خارجی بلبرینگ مرکز شده است

و به همراه شیار روانکاری در سطوح راهنما
P4 دقت‌ های ابعادی و حرکتی بلبرینگ مطابق با کلاس تلرانس ISO ۴
P5 دقت‌ های ابعادی و حرکتی بلبرینگ مطابق با کلاس تلرانس ISO ۵
P6 دقت‌ های ابعادی و حرکتی بلبرینگ مطابق با کلاس تلرانس ISO 6
P62 یعنی P6+C2
P63 یعنی P6+C3
Q هندسه داخلی و صافی سطوح بلبرینگ بهینه شده است ( رولبرینگ مخروطی )
R کنس خارجی با فلنج خارجی بلبرینگ و یا سطح حرکتی بلبرینگ قوسی است مانند : بلبرینگ های چرخی
RS کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) در یک

طرف بلبرینگ با ورق فولادی تقویت کننده و یا بدون آن
۲RS کاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ
R S1کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) با ورق فولادی

۲RS1 کاسه نمد نوع RS1 در دو طرف بلبرینگ
RS2 کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM ) با ورق تقویت کننده فولادی در یک طرف بلبرینگ
۲RS2 کاسه نمد از نوع RS2 در دو طرف بلبرینگ
RSH کاسه نمد تماسی از جنس اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) با ورق فولادی تقویت کننده در یک طرف بلبرینگ
۲RSH کاسه نمد RSH در دو طرف بلبرینگ
RSL کاسه نمد کم اصطکاک از جنس اکریلونیتریل بوتادین ( NBR ) در یک طرف بلبرینگ با ورق تقویت کننده فولادی
۲RSL کاسه نمد نوع RSL در دو طرف بلبرینگ
S0 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۱۵۰OC پایداری ابعادی شده‌ اند
S1 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۲۰۰OC پایداری ابعادی شده‌اند
S2 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۲۵۰OC پایداری ابعادی شده‌اند
S3 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۳۰۰OC پایداری ابعادی شده‌اند
S4 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۳۵۰OC پایداری ابعادی شده اند
T قفسه بلبرینگ از نوع پنجره ای ماشینکاری شده از رزین فنولی تقویت شده با الیاف شیشه

و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ
TB قفسه بلبرینگ از نوع پنجره ای از جنس رزین فنولی و مرکز شده نسبت به کنس داخلی
TH قفسه بلبرینگ از نوع Snap از جنس رزین فنولی تقویت شده با الیاف شیشه و مرکز شده نسبت

به اجزای غلتنده بلبرینگ
TN قفسه بلبرینگ از جنس پلی آمید۶٫۶ و ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده

نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ
TNH قفسه بلبرینگ از جنس پلی اتراتر کتون ( PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه،

ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ
TNHA قفسه بلبرینگ از جنس پلی اتراترکتون ( PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه و

ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به کنس خارجی
TN9 قفسه بلبرینگ از جنس پلی آمید ۶٫۶ تقویت شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ
U به همراه یک عدد مشخص کننده کنس داخلی ( Cone ) یا خارجی ( Cup ) یک رولبرینگ

مخروطی با تلرانس پهنای کاهش یافته است.مانند:
U2: تلرانس پهنا
U4: تلرانس پهنا۰٫۱۰/۰mmV بلبرینگ بدون قفسه
…V به همراه یک حرف دیگر و سه یا چهار عدد مشخص کننده یک گروه بلبرینگ با طرح متفاوت

از استاندارد خواهند بود . که توسط پسوند های استاندارد مشخص نمیشوند
VA بلبرینگ برای یک کاربرد خاص
VB بلبرینگ با ابعاد خارجی متفاوت
VE انحرافات داخلی یا خارجی بلبرینگ
VL بلبرینگ با پوشش
VQ کیفیت یا تلرانس بلبرینگ متفاوت با استاندارد
VS بلبرینگ با لقی یا پیش بار
VT روانکاری بلبرینگ
VU دیگر کاربرد خاص بلبرینگ
VA201 بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا نظیر چرخ واگن کوره ها
VA208 بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا
VA216 بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا
VA228 بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا
VA301 بلبرینگ برای موتور های کشنده وسایل نقلیه ریلی ( Traction Motors )
VA305 بلبرینگ برای موتور های کشنده وسایل نقلیه ریلی به همراه روش های بازرسی خاص بلبرینگ
VA3091 بلبرینگ برای موتور های کشنده وسایل نقلیه ریلی با سطح خارجی پوشش داده شده

با اکسید آلومینیوم با مقامت الکتریکی تا ۱۰۰۰ VDC
VA380 بلبرینگ برای محور وسایل نقلیه ریلی مطابق استاندارد EN12080:1998
VA350 بلبرینگ برای محور وسایل نقلیه ریلی
VA405 بلبرینگ برای کاربرد های ارتعاشی
VA406 بلبرینگ برای کاربرد های ارتعاشی با پوشش خاص PTFE در سطح داخلی کنس
VC025 بلبرینگ با اجزای داخلی حرارتی شده برای کاربرد در محیط های به شدت آلوده
VE240 بلبرینگ CARB اصلاح شده برای جا به جا یی محوری بیشتر
VE447 واشر شفت بلبرینگ با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی در یک طرف برای اتصال قلاب جرثقیل ها
VE552 کنس خارجی بلبرینگ با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی بر روی دو طرف جلوی

بلبرینگ برای اتصال قلاب جرثقیل ها
VE553 بلبرینگ مشابه VE552
VE632 واشر نشیمنگاه بلبرینگ با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی در یک طرف بلبرینگ برای اتصال قلاب جرثقیل
VH رولبرینگ استوانه ای بدون قفسه با مجموعه رول های خود نگهدارنده (Self retining )
VL0241 بلبرینگ با پوشش اکسید آلومینیوم در سطح خارجی کنس خارجی بلبرینگ ،

مقاوم به عبور جریان الکتریکی تا ۱۰۰۰VDC
VL2071 بلبرینگ با پوشش اکسید آلومینیوم در سطح داخلی کنس داخلی و مقاوم به عبور جریان الکتریکی تا ۱۰۰۰VDC
VQ015 کنس داخلی بلبرینگ با سطح غلتشی منحنی جهت افزایش مقاومت در برابر عدم همراستایی مجاز
VQ424 دقت حرکتی بلبرینگ بهتر از C08
VT143 بلبرینگ با گریس EP با غلیظ کننده لیتیمی و غلظت ۲ مطابق معیار NLGI و میزان گریس در حد نرمال
VT378 بلبرینگ با گریس سازگار با مواد غذایی با غلیظ کننده آلومینیومی و غلظت ۲ مطابق معیار NLGI

برای محدوده دمایی از ۲۵oc- تا ۱۲۰oc+ ومیزان گریس در حد نرمال است
نحوه شماره گذاری بلبرینگ ها بر چه اساسی است
W بلبرینگ بدون شیار و سوراخ روانکاری در کنس خارجی
WT بلبرینگ پر شده از گریس برای دمای بالا و پایین از ۴۰oc تا ۱۶۰oc بعد از آن مشخص کننده گریس واقعی بلبرینگ هستند
W20 سه سوراخ روانکاری در کنس خارجی بلبرینگ
W26 شش سوراخ روانکاری در کنس داخلی بلبرینگ
W33 شیار و سه سوراخ روانکاری بر روی کنس خارجی بلبرینگ
W513 شش سوراخ روانکاری روی کنس داخلی بلبرینگ و شیار و سه سوراخ روانکاری بر روی کنس خارجی بلبرینگ
W64 بلبرینگ همراه با روغن جامد
W77 همان بلبرینگ W33 با سوراخ های پر شده
X یا ابعاد خارجی بلبرینگ تغییر کرده تا مطابق استاندارد ISO شوند و یا سطح حرکت استوانه ای تغییر کرده است

مثل بلبرینگ چرخی
Y قفسه بلبرینگ برنجی پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده است

که طراحی یا جنس متفاوت با یک عدد بعد از Y نشان داده می شود مانند Y1

بلبرینگ با کاسه نمد فلزی از جنس ورق فولادی پرسکاری شده در یک طرف خود
۲Z همان حفاظ فلزی Z در دو طرف بلبرینگ

برچسب ها:

این مقاله بدون برچسب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *