انواع بلبرینگ تماس زاویه ای

انواع بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای چیست؟

بلبرینگ تماس زاویه ای نیرو های محوری را فقط در یک جهت تحمل می کند. سطوح غلتش در رینگ داخلی و خارجی بلبرینگ های تماس زاویه ای نسبت به یکدیگر در جهت محور بیرینگ جابجا می شوند. بنابراین این بیرینگ ها برای تحمل بار های ترکیبی همزمان طراحی شده اند.

در بلبرینگ های یک ردیفه با تماس زاویه ای، همانگونه که در شکل نشان داده شده است، شیارها به نحوی قرار گرفته اند که نیروها تحت زاویه تماس مشخصی از یک رینگ به رینگ دیگر منتقل می شود. به خاطر همین زاویه تماس، بلبرینگ ها با تماس زاویه ای یک ردیفه خیلی بهتر از بلبرینگ های شیار دار قادر به تحمل بارهای محوری بالا می باشند.

انواع بلبرینگ تماس زاویه ای

بطور کلی می توان بلبرینگ های تماس زاویه ای را به سه دسته تقسیم کرد:

بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه

بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه دارای زاویه تماس 40 درجه می باشند که از هم جدا نمی شوند و می توانند برحسب نیاز با سرعت های بالا کار کنند. این بلبرینگ ها به دو روش در دسترس و برای ترتیب های متفاوتی مناسب هستند. نوع عادی برای استفاده به طور تکی بکار می روند و آن در مواردی است که نیرو محوری فقط از یک جهت بر بلبرینگ وارد می شود. نوع مشترک در مواقعی بکار می روند که دو یا چند زوج بلبرینگ باید با هم به روش مختلفی مورد استفاده قرار بگیرند. در این نوع بلبرینگ ها که دارای یک ردیف ساچمه هستند و به منظور استفاده دوتایی تولید می شوند می توان در حالت دوتایی به هر صورتی نسبت به یکدیگر جا زده و تنظیم شوند، به گونه ای که دارای لقی مثبت یا منفی و توزیع بار یکسانی باشند، در این نوع بلبرینگ ها استفاده از واشرهای فاصله پر کن نیازی نیست. روش استفاده دوتایی زمانی انتخاب می شود که تحمل بار بلبرینگ یک ردیفه به تنهایی کافی نباشد یا هنگامی که نیرو از دو جهت به بلبرینگ وارد شود.

بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه

بلبرینگ های دو ردیفه تماس زاویه ای طرح A جدیدترین نوع از این خانواده هستند. ابعاد طراحی داخلی آنها بهینه سازی شده اند. زاویه تماس آنها 32 درجه است و فاقد شیار ساچمه خور می باشند. نوع دیگری از دو ردیف ساچمه ها دارای شیار ساچمه خور در یک طرف می باشند، ولی به تدریج توسط نوع A جایگزین شده اند. بلبرینگ های دارای شیار ساچمه خور باید به گونه ای جازده شوند که بار اصلی محوری به سمت بدون شیار آن وارد آید. انواع کاسه نمد دار توسط یک نوع گریس پایه لیتیم پر شده اند که خاصیت ضد زنگ زدگی خوبی دارند و می تواند در محدوده دمایی 30- تا 110+ درجه سانتیگراد کار کنند.

بلبرینگ تماس زاویه ای با چهار نقطه تماس

شیار ساچمه این نوع بلبرینگ ها که در حقیقت یک نوع بلبرینگ تک ردیفه تماس زاویه ای است به گونه ایست که بلبرینگ را قادر به تحمل بار محوری از دو طرف می سازد. فضای محوری مورد نیاز برای نصب این نوع بلبرینگ ها کمتر از فضای مورد نیاز برای نصب بلبرینگ های دو ردیفه است. زاویه تماس این نوع بلبرینگ ها 35 درجه بوده و حلقه داخلی آنها دو تکه است که این امر امکان استفاده از تعداد ساچمه بیشتر و در نتیجه افزایش قدرت تحمل بار را فراهم آورده است. جهت جلوگیری از چرخش حلقه بیرونی در داخل محفظه، اندازه های بزرگ آنها را با دو جای خار تولید کرده اند. پسوند (N2) مقدار ناهمراستایی مجاز در این برینگ ها بسیار محدود بوده (به اندازه بلبرینگ های شیار عمیق) و هر گونه ناهمراستایی منجر به افزایش صدای بیرینگ می شود. اگر این نوع بلبرینگ در کاربرد با بیرینگ شعاعی دیگر به گونه ای جفت شده باشد که مثل یک بلبرینگ کف گرد عمل کند و نیز با لقی شعاعی در داخل محفظه نصب شده باشد، هیچ گونه ناهمراستایی مجاز نیست. لقی داخلی آنها از نوع محوری است. همچنین پنجره ساچمه آنها بیشتر برنجی بوده و بعضی از انواع آنها با پنجره ساچمه پلی آمید نیز تولید می شوند.

بلبرینگ

لقی داخلی بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه

بلبرینگ های مصارف عمومی نوع CB به طور استاندارد برای استفاده دوتایی ساخته می شوند و هنگامی که به گونه پشت به پشت یا روبرو جازده شوند لقی محوری اندکی خواهند داشت.

بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه
بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه دارای لقی نرمالی هستند و به طور استاندارد و به تناسب اندازه بلبرینگ لقی آنها بین 5 الی 55 میکرون می باشد. بعضی از انواع این بلبرینگ ها لقی کمتر یا بیشتر از نرمال دارند که تولید آنها چندان متداول نیست.

قفسه بلبرینگ های تماس زاویه ای

برحسب سری و اندازه بلبرینگ های تماس زاویه ای جنس قفسه آنها متفاوت است که به شرح زیر می باشد:

قفسه فیبری
قفسه فولادی
قفسه برنجی

پسوندهای بلبرینگ تماس زاویه ای

A: طراحی داخلی بلبرینگ بهینه سازی شده است.
B: زاویه تماس 40 درجه
B+CB+M :BCBM
B+E+CB+M :BECBM
B+E+CB+P :BECBP
B+E+M :BEM
B+E+P :BEP
B+G+M :BGM
B+M :BM
C2: لقی شعاعی بلبرینگ کمتر از نرمال
C3: لقی شعاعی بلبرینگ بیشتر از نرمال
CA: بلبرینگ برای مصارف عمومی با لقی محوری کمتر از نرمال
CB: بلبرینگ برای مصارف عمومی با لقی محوری نرمال
CC: بلبرینگ برای مصارف عمومی با لقی محوری بیشتر از نرمال
E: طراحی داخلی بلبرینگ بهینه سازی
F: جنس قفسه بلبرینگ از فولاد
G: بلبرینگ های بزرگتر برای مصارف عمومی با لقی محوری نرمال
GA: بلبرینگ برای مصارف عمومی با مقدار بار اولیه اندک
GB: بلبرینگ برای مصارف عمومی با مقدار بار اولیه متوسط
GC: بلبرینگ برای مصارف عمومی با مقدار بار اولیه زیاد
M: قفسه بلبرینگ از جنس برنج
P: قفسه بلبرینگ از جنس فیبر
P6: افزایش دقت در ابعاد و گردش بلبرینگ
2RS1: بلبرینگ در هر دو طرف دارای یک کاسه نمد تقویت شده می باشد.
ZZ: بلبرینگ در هر دو طرف خود دارای یک واشر فلزی تقویت شده می باشد.

طراحی ترتیب قراردهی بیرینگ های تماس زاویه ای

طراحی داخلی این نوع بلبرینگ ها به نحوی است که باید به صورت دوتایی به کار برده شوند. دو بیرینگ باید به گونه ای جفت شوند که بعد از نصب به لقی یا بار اولیه دلخواه برسند. تنظیم درست و انتخاب بار اولیه یا لقی صحیح در نحوه کارکرد بیرینگ تأثیر بسیار دارد. به عنوان مثال در صورت انتخاب لقی زیاد نمی توان از تمام توانایی بیرینگ در تحمل بار استفاده کرد و نیز استفاده از بار اولیه بیش از حد موجب بالا رفتن اصطکاک و گرما می شود. لازم به ذکر است که در بلبرینگ های تکه ردیفه تماس زاویه ای اگر رابطه Fa / Fr≥ 1 نسبت بار محوری به شعاعی برقرار نباشد، بلبرینگ کارکرد مناسبی نخواهد داشت. در مورد بلبرینگ های دوتایی که به صورت روبرو یا پشت به پشت قرار گرفته اند باید متذکر شد که عدم اعمال نیرو به یک بیرینگ موجب بروز صدا، گسیختگی در لایه روانکار و افزایش تنش در قفسه می گردد. در صورت وجود چنین حالتی بیرینگ ها نباید دارای لقی باشند.

برچسب ها:

این مقاله بدون برچسب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *