خرید یاتاقان

یاتاقان

یاتاقان

خرید یاتاقان

یاتاقان UPC

یاتاقان UCP یکی از انواع یاتاقان های صنعتی می باشد که  به آن یاتاقان ایستاده دو پیچ نیز گفته می شود. معروفترین و آشنا ترین یاتاقان UCP همان یاتاقان های کولر هستند که برای مهار کردن شفت پروانه کولرهای آبی استفاده می شوند.

یاتاقان UCP در ابعاد و اندازه های مختلف ساخته می شود و شماره فنی آنها معمولا یک عدد سه رقمی می باشد که با قطر شفت رابطه مستقیم دارد.
یاتاقان UCP در اصل از یک بلبرینگ با مشخصه UC و یک یاتاقان با مشخصه P تشکیل شده است، در بلبرینگ های با ابعاد یکسان شماره فنی UC برابر است و فقط شکل یاتاقان است که تغییر می کند، برای مثال بلبرینگ UCP205 و بلبرینگ UCF205 هر دو از یک بلبرینگ با شماره فنی UC205 استفاده می کنند با این تفاوت که در یاتاقان و یا پوسته های مختلفی این بلبرینگ بکار گرفته شده است.
یاتاقان ها معمولا در دو نوع یاتاقان چینی و یاتاقان ژاپنی به بفروش می رسند که نوع ژاپنی آنها از کیفیت بالاتری برخوردار است و برای مصارف حساس تر و در جایی که نیاز به کیفیت بیشتر می باشد استفاده می شود.
برخی از برند های تولید یاتاقان ژاپنی عبارتند از : FYH , ASAHI
همینطور برخی از برند های یاتاقان چینی عبارتند از: BW , LK

یاتاقان UCF

خرید یاتاقان یکی از انواع یاتاقان های صنعتی می باشد که  به آن یاتاقان تخت چهار پیچ نیز گفته می شود.یاتاقان UCF به شکل یک مربع است که در چهار طرف آن چهار محل برای پیچ تعبیه شده است.

یاتاقان UCF در ابعاد و اندازه های مختلف ساخته می شود و شماره فنی آنها معمولا یک عدد سه رقمی می باشد که با قطر شفت رابطه مستقیم دارد.
یاتاقان UCF در اصل از یک بلبرینگ با مشخصه UC و یک یاتاقان با مشخصه F تشکیل شده است، در بلبرینگ های با ابعاد یکسان شماره فنی UC برابر است و فقط شکل یاتاقان است که تغییر می کند، برای مثال بلبرینگ UCF205 و بلبرینگ UCP205 هر دو از یک بلبرینگ با شماره فنی UC205 استفاده می کنند با این تفاوت که در یاتاقان و یا پوسته های مختلفی این بلبرینگ بکار گرفته شده است.
یاتاقان ها معمولا در دو نوع یاتاقان چینی و یاتاقان ژاپنی به بفروش می رسند که نوع ژاپنی آنها از کیفیت بالاتری برخوردار است و برای مصارف حساس تر و در جایی که نیاز به کیفیت بیشتر می باشد استفاده می شود.
برخی از برند های تولید یاتاقان ژاپنی عبارتند از : FYH , ASAHI
همینطور برخی از برند های یاتاقان چینی عبارتند از: BW , LK

شماره تماس : ۳۶۶۱۰۶۷۴۳۶۶۱۰۶۸۷۰۹۱۲۴۴۳۴۳۷۲